Go! კარგი ფეისბუქ ჯგუფები (არა თრეშები) |

კარგი ფეისბუქ ჯგუფები (არა თრეშები)

2021.01.27 09:55 DesperateTip3791 კარგი ფეისბუქ ჯგუფები (არა თრეშები)

მოკლედ, მაინტერესებს კარგი ფეისბუქ ჯგუფები. იქედან გამომდინარე რომ ქართულ რედითი თითქმის მკვდარია. მაგალითისთვის, ასეთი ტიპის ჯგუფები: ისტორია-https://www.facebook.com/groups/1165555930247657/?ref=share ასტრონომია-https://www.facebook.com/groups/GeoAstroClub/?ref=share თბილისური ფოლორცი -https://www.facebook.com/groups/Tbilisuri.Folortsi/?ref=share კარგი კოლექცია გავაკეთოთ ყველას გამოგვადგება მამენტ.
submitted by DesperateTip3791 to Sakartvelo [link] [comments]


2021.01.27 09:55 InspirobotBot Wed Jan 27 10:54:01 2021

Wed Jan 27 10:54:01 2021 submitted by InspirobotBot to InspirobotBot [link] [comments]


2021.01.27 09:55 The_Insane_Drago Questions about Vikalaramon raid

Can someone please tell me the stats of Vikaralamon raid ( hp, at, skills, skill damage), and what is the bare minimum to survive Vikalaramon's skill? One more thing, does it have time limit? Thank you in advance.
submitted by The_Insane_Drago to DigimonMastersOnline [link] [comments]


2021.01.27 09:55 EbrruSuleyman Soylu: "Vali ve kaymakamlarımıza militan diyen Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağız."

Soylu: submitted by EbrruSuleyman to CHPTR [link] [comments]


2021.01.27 09:55 Longjumping_Report72 Ellen roche

submitted by Longjumping_Report72 to CelebsBR [link] [comments]


2021.01.27 09:55 Run_Buns Exhaustion perks in a nutshell

Exhaustion perks in a nutshell submitted by Run_Buns to deadbydaylight [link] [comments]


2021.01.27 09:55 PalpitationOk4704 I suddenly like watching the news now

submitted by PalpitationOk4704 to teenagers [link] [comments]


2021.01.27 09:55 Italiankeyboard Playing the same solo while the music is playing ? Is it useful ?

I’m not talking about aebersold. For example, playing Freddy Hubbard’s solo on piano while I listen to it on my headphones.
I heard solos are useful for transcriptions, but would it be useful to play that transcriptions (not made by me, since some are way too hard to write down) while the original is playing ?
submitted by Italiankeyboard to Jazz [link] [comments]


2021.01.27 09:55 johnnylychenus How to deploy a website with multiple react-app and a backend to heroku?

I tried to do it, all the vanilla javascript sites work, but not the react ones.
why?
https://mighty-gorge-75509.herokuapp.com/
ty
submitted by johnnylychenus to learnjavascript [link] [comments]


2021.01.27 09:55 Geostationary_Orbit Can I advertise the apartment I have for sale?

Salaam. Am I permitted to advertise the apartment I have for sale here on jordan ?
(I don’t want to break any rules)
Many thanks
submitted by Geostationary_Orbit to jordan [link] [comments]


2021.01.27 09:55 dingusbob69 Twó höùrs låtęr

Twó höùrs låtęr submitted by dingusbob69 to memes [link] [comments]


2021.01.27 09:55 MuchTicket3 A New Landscape in Crypto Sector Is Emerging Following BlackRock's Entry

A New Landscape in Crypto Sector Is Emerging Following BlackRock's Entry submitted by MuchTicket3 to CryptoMarkets [link] [comments]


2021.01.27 09:55 GioFan2008 Guess where this was found, gee i wonder.

Guess where this was found, gee i wonder. submitted by GioFan2008 to ComedyCemetery [link] [comments]


2021.01.27 09:55 explorationcal Homemade lamb tagine! It's a traditional type of slow cooking from North Africa

Homemade lamb tagine! It's a traditional type of slow cooking from North Africa submitted by explorationcal to slowcooking [link] [comments]


2021.01.27 09:55 ahegao-weeb Is nexplanon supposed to hurt this badly after insertion

i'm in bed rn crying bc of the pain like a dull pain like after u wake up from surgery type pain it hurts so much
submitted by ahegao-weeb to birthcontrol [link] [comments]


2021.01.27 09:55 beers_n_bags [SPOILERS] adult Ivar has ruined this series

I’ve just started bingeing this great series and am halfway through season 5 and I just need to get off my chest how much I HATE Ivar as a character.
I’m sure this topic has been done to death by now but I really need to get this off my chest so please let me have this moment.
I’m still unsure if the character is poorly written or poorly acted but my god Ivar the Boneless is so ridiculous. The laughing, the facial expressions, the screaming... Even the way he yells “YAH” every 3 seconds when riding in his chariot, as if his horse will suddenly stop running if he doesn’t yell it. This guy is absolutely unbearable and I watch each episode hoping he’ll be killed off so I don’t have to watch him anymore.
I find the rest of the protagonists that the story lines revolve around generally well written and easy to empathize with. And with the first 3 seasons, so much work was done to tell the story of Ragnor Lothbrok’s struggles and ultimate downfall, only to hand off to this 1 dimensional character who displays the depth of a DC comic book villain.
Not to mention his rapid ascension to the throne defies all logic and belief. Are we supposed to believe that this guy goes from being an over-mothered “cripple” who’s never seen a single battle, to a battle general and then king within the space of a few battles???
He displays absolutely NO leadership qualities and no qualities that would inspire men to follow him into battle. I do not understand how the writers expected the viewers to believe that these battle hardened warriors would be so quick to submit to his leadership and rule.
When you look at groups that go into battle together, whether it’s vikings, soldiers or outlaw motorcycle gang members, they’re bonded by a sense of brotherhood, loyalty, a belief that they have eachothers backs and a sense that they’re fighting for a purpose bigger than themselves. You see this amongst the Vikings in the earlier seasons when they raid. Ragnar clearly cares about his people and their shared purpose, and the Vikings want to follow him and fight for him.
Yet Ivar is very clear that he is purely self serving and that his motivation for battle is his own revenge against Lagathar and he’s own fame. He doesn’t even try to hide it. He shows no loyalty or concern for anyone, not even his own brothers. So why are all these men willing to go into battle and face their own death for him?? It’s such lazy writing and such a disappointing turn for the series after watching Ragnor for the first 3.5 seasons.
He’s such a 1 dimensional and ridiculous character with no depth, and no motivation other than to avenge his mother’s death. He’s nothing more than a comic book villain and truly unbearable to watch. It’s so disappointing to watch much of the main storyline centre around him.
submitted by beers_n_bags to vikingstv [link] [comments]


2021.01.27 09:55 just_smn And then they are 15 sekond long and you can't even skip

And then they are 15 sekond long and you can't even skip submitted by just_smn to memes [link] [comments]


2021.01.27 09:55 bbx_avann 😅

😅 submitted by bbx_avann to ChezameandSxin [link] [comments]


2021.01.27 09:55 saskoolz USA to Europe Transfer Positions

If someone currently works a dod position in USA. How likely are they going to be able to transfer oversees during this pandemic ? Are the hiring managers even considering it or how does that work out ?
submitted by saskoolz to usajobs [link] [comments]


2021.01.27 09:55 Evast9919 Original Celestia sprite

submitted by Evast9919 to Genshin_Impact [link] [comments]


2021.01.27 09:55 porolygon Title

Title submitted by porolygon to ForShub [link] [comments]


2021.01.27 09:55 Disguustang Mistakingly hit division 4, can I have my ticket back?

Man, I may of regretted getting this far up the ladder...
I have never experienced such sweaty toxic games. The amount of time wasting with cutscenes and pauses, Macarena celebrations, zombie celebrations and messages after matches is mad.
It’s like an entirely new universe.
submitted by Disguustang to FIFA [link] [comments]


2021.01.27 09:55 PretentiousLover Umaga-gumga

Umaga-gumga submitted by PretentiousLover to PinkFloydCircleJerk [link] [comments]


2021.01.27 09:55 YafiraCosplay Shadowfang from Wakfu, makeup-test by Yafirah

Shadowfang from Wakfu, makeup-test by Yafirah submitted by YafiraCosplay to ShareMyCosplay [link] [comments]


2021.01.27 09:55 Troll_lover_69 Am I supposed to remove the to install the motherboard ?

Help https://imgur.com/gallery/sryksxC
submitted by Troll_lover_69 to buildapc [link] [comments]


https://la2death.ru/